22.07.2017, Peter Szénay

ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA B

22.07.2017, Peter Szénay
Školenie začína 29. 8. 2017 v Košiciach
image

Pre záujemcov, ktorí vlastnia platnú trénerskú licenciu GRASSROOTS C sa otvára 29. augusta 2017 nové školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B.

Termíny:            

1. deň v Košiciach 29.8.2017 (utorok) od 9.00 do 18.15 hod.
2. deň v Košiciach 31.8.2017 (štvrtok) od 9.00 do 17.30 hod.
3. deň v Košiciach 1.9.2017 (piatok) od 9.00 do 18.15 hod.
4. deň v Košiciach 2.9.2017 (sobota) od 9.00 do 18.15 hod.
5. deň v Košiciach 3.9.2017 (nedeľa) od 9.00 do 18.15 hod.
6. deň v Prešove sa určí dodatočne od 9.00 do 12.15 hod.
7. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
8. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
9. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
10. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
11. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
12. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
13. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
14. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
15. deň (prax v skupinách) sa určí dodatočne od 15.00 do 18.00 hod.
záverečná skúška (1 deň) v Košiciach 11.12.2017 (pondelok) od 9.00 hod.

 

Podmienky účasti:

 • platná licencia GRASSROOTS C,
 • min. prax 1 rok o dzískania licencie GRASSROOTS C,
 • zaslaná prihláška,
 • evidencia v ISSF systéme ako tréner,
 • zaplatená I. časť splátky za školenie vo výške 150.- €.

Predpokladané náklady na školenie: cca 320.- €

(spláca sa vo dvoch splátkach, I. splátka 150.- sa zasiela spolu so záväznou prihláškou, II. splátka pred záverečnou skúškou po upresnení všetkých nákladov na školenie)

Rozsah školenia:           

 •  60 hod. teória
 •  42 hod. prax
 •  18 hod. individuálna prax (hospitácia 3 TJ, vedenie Denníka trénera).

Podmienka ukončenia školenia a získania:

 • 90% účasť, t. j. 92 hod.,
 • odovzdanie záverečnej práce,
 • odovzdanie seminárnych prác,
 • vedenie denníka trénera v rozsahu 4 týždňov,
 • záverečná skúška.

KAPACITA ŠKOLENIA TRÉNEROV JE NAPLNENÁ. PRIHLÁŠKY ZASLANÉ PO 15. 8. 2017 22.00 hod. UŽ NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!

Na školenie bude prijatých max. 26 záujemcov.

Prečítané: 1111x