22.07.2017, Peter Szénay

ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA GRASSROOTS C

22.07.2017, Peter Szénay
Školenie začína 29. 8. 2017 v Košiciach
image

Pre záujemcov, ktorí nevlastnia trénerskú licenciu otvárame 29. augusta 2017 (utorok - štátny sviatok) nové školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C

Termíny:            

1. deň v Košiciach 29.8.2017 (utorok) od 9.00 do 18.15 hod.
2. deň v Košiciach 1.9.2017 (piatok) od 9.00 do 18.15 hod.
3. deň v Košiciach 15.9.2017 (piatok) od 9.00 do 19.15 hod.
4. deň v Košiciach 25.9.2017 (pondelok) od 9.00 do 14.45 hod.
5. deň (prax) miesto sa určí dodatočne určí sa dodatočne od 14.00 do 18.00 hod.
6. deň (prax) miesto sa určí dodatočne určí sa dodatočne od 14.00 do 18.00 hod.
7. deň (prax) miesto sa určí dodatočne určí sa dodatočne od 14.00 do 18.00 hod.
8. deň (prax) miesto sa určí dodatočne určí sa dodatočne od 14.00 do 18.00 hod.
záverečná skúška (1 deň) v Košiciach 12.11.2017 od 16.00 hod.

Podmienky účasti:

  • vek 18 rokov
  • zaslaná prihláška,
  • zaplatená I. časť splátky za školenie vo výške 60.- €.

Predpokladané náklady na školenie: 80.-  až 110.- €

(spláca sa vo dvoch splátkach, I. splátka 60.- sa zasiela spolu so záväznou prihláškou, II. splátka pred záverečnou skúškou po upresnení všetkých nákladov na školenie)

Rozsah školenia:              31 hod. teória

                                         22 hod. prax

                                           8 hod. individuálna prax (hospitácia 4 TJ)

Podmienka ukončenia školenia a získania:

  • 90% účasť, t. j. 48 hod.,
  • odovzdanie záverečnej práce,
  • odovzdanie seminárnych prác,
  • záverečná skúška.

KAPACITA PRE ŠKOLENIE TRÉNEROV JE NAPLNENÁ. ĎALŠIE PRIHLÁŠKY ZASLANÉ PO 15. 8. 2017 22.00 hod. UŽ NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!

Na školenie trénerov bude prijatých max. 26 záujemcov.

 

Prečítané: 1507x