13.08.2016, Peter Szénay

Školenie trénerov GRASSROOTS C

13.08.2016, Peter Szénay
Informácie pre prihlásených záujemcov
image

Informácia č. 1 pre prihlásených na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C.

Informácia č. 2 pre záujemcov, ktorí nezaslaním kópie potvrdenia o uhradení poplatku neboli zaradení na školenie trénerov.

Informácia č. 3 pre účastníkov školenia trénerov, ktorí zasli kópiu dokladu o zaplatení poplatku a boli prijatí na školenie.

Zoznam prihlásených na školenie, ktorí do 26. 8. 2016 nezaslali kópiu dokladu o zaplatení poplatku a neboli zaradení na školenie.

Zoznam účastníkov školenia.

Rozvrh hodín I. časti školenia trénerov.

Rozdelenie do štúdijných skupín - študenti sa nebudú deliť na skupiny (dôvod - nížší počet účastníkov).

Termíny školenia:

I. časť školenia 2. - 3. septembra 2016 (piatok - sobota) všetci spolu

II. časť školenia - termíny sa upresnia na I. časti.

Prečítané: 989x