09.08.2020, Ž - admin VsFZ

Manuál pre kluby - COVID 19

09.08.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]CHECK LIST overenie organizátora športového podukajatia.pdf
[doc]MANUÁL Covid.pdf

ŠTK VsFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy.

Prečítané: 756x