• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz
Rozvoj infraštruktúry

Koordinačná porada úspešných uchádzačov o dotácie 2019-2021

Ž - admin VsFZ|Aktualizované 26. nov 2019 o 10:04

Sekretariát VsFZ si dovoľuje pozvať úspešných žiadateľov o dotácie v projekte Infraštruktúra 2019-2021 na koordinačnú poradu s projektovým manažérom SFZ Martinom Ivankom. 


Porada sa uskutoční 02.12.2019 / pondelok/ o 10,00 hod. v Sále Bačíkova 7 v Košiciach. 

Mapa : 

https://www.google.com/maps/place/S%C3%A1la+Ba%C4%8D%C3%ADkova/@48.7263213,21.2522777,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdc8688361a981c68!8m2!3d48.7263213!4d21.2522777

Na porade bude ozrejmený spôsob prípravy zmlúv, verejné obstarávanie, preplácanie faktúr po ukončení diela a pod. 

  

Parkovanie je zabezpečené vo dvore na Bačíkovej ulici. 


Je nutné vyslať jedného zástupcu úspešného žiadateľa z klubu resp. obce. 

Pozvánky boli zaslané jednotlivým úspešným žiadateľom v elektronickej podobe 26.11.2019.    

  • # location: homeLeft
  • # location: homeLeft
Marcel Eperješi

Súvisiace články