• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch

    Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch|6. apríla 2016 00:00Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch

    VV SFZ schválil smernicu o právno-organizačných zmenách v kluboch