Predseda DK VsFZ

Urban Miroslav 

image

Členovia DK VsFZ

Bednár Peter ml. 

Kanárik Peter

Kontra Pavol

Pribula Jozef

Repovaský Jozef

Slebodník Kamil

Špivák Ján

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ, tajomník ISSF DK VsFZ