image
Autor: epo
Zdroj: epo

Horný rad zľava :

Jozef Gazdag (člen VV za košický kraj), Jaroslav Švarc (člen VV za košický kraj) , Štefan Vaľko (člen VV za prešovský kraj), Peter Goga (člen VV za prešovský kraj).

Spodný rad zľava : 

Vendelín Novysedlák (člen VV za košický kraj), Ján Špivák (podpredseda VV za Košický kraj), Richard Havrilla (predseda VV VsFZ), Jozef Križalkovič (podpredseda VV za prešovský kraj), Vladimír Drobňák (člen VV za prešovský kraj).

  • Havrilla Richard , richard.havrilla@futbalsfz.sk
image
  • Križalkovič Jozef jozef.krizalkovic@lipany.sk
image
  • Drobňák Vladimír
  • Goga Peter 
  • Vaľko Štefan 
  • Špivák Ján jaspiv@gmail.com
image
Autor: Špivák
Zdroj: ISSF
  • Gazdag Jozef
  • Novysedlák Vendelín
  • Švarc Jaroslav