Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2020/2021-0012
ÚS VsFZ č.15/2020-2021,02.10.2020
ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny: - III.L MFK Snina odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku s UT do skončenia rekonštrukcie HP. - III.L 11.k Sobranecko – Vranov dňa 14.10.2020, vynútená zmena - III.L 11.k Stropkov – T. Prešov dňa 14.10.2020 o 14,30 hod. Vynútená zmena - IV.L J 10.k Krásnohorské Podhradie – Topoľany dňa 14.10.2020 o 15,00 hod. - JAKO V.L Š 8.k Šiba – Koprivnica dňa 14.10.2020 o 15,00 hod. - IV.L Z dor. 8.k Vojčice – Sobranecko na ihrisku s UT v Trebišove. Zraz družstiev a R v Trebišove. - IV.L Š dor. 10.k Chminianská Nová Ves – Široké dňa 18.10.2020 o 11,00 hod. Birmovka. - III.L SMD 11.k Spišská Belá – Kežmarok dňa 6.10.2020 o 15,30 a 17,45 hod. Kolízia - III.L SMD 10.k PP Stráže – Stará Ľubovňa dňa 31.10.2020 o 10,00 a 12,15 hod. Vynútená zmena. - III.L SMD 10.k Stropkov – Spišská Belá dňa 27.10.2020 o 13,00 a 15,15 hod. Vynútená zmena. - IV.L dor. 10.k Rudňany – Harichovce dňa 7.10.2020 o 15,00 hod. - II.L SMŽ sk.C 6.k Nová Ľubovňa – Spišská Belá dňa 24.10.2020 o 10,00 a 11,45 hod. Vynútená zmena - II.L SMŽ sk.C 7.k Kežmarok – Nová Ľubovňa dňa 5.10.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Birmovka - II.L SMŽ sk.D 7.k Vysoké Tatry – PP Stráže dňa 2.10.2020 o 15,30 a 17,30 hod. V.Tatry 10 €. - II.L žiačky 7.k Lokomotíva Košice – Humenné dňa 7.10.2020 o 17,30 hod. na UT Užhorodská. - II.L žiačky 6.k Humenné – Stropkov dňa 11.10.2020 o 9,00 hod. Vynútená zmena 8. ŠTK na základe rozhodnutí RUVZ o pozitívnych testoch a karanténach ruší tieto stretnutia: - III.L SMD 11.k Trebišov – Svidník - II.L SMŽ sk.B 7.k Svidník – Ľubotice - II.L SMŽ sk.B 7.k Sabinov – Kračúnovce Po skončení karanténnych opatrení žiadame uvedené FK o okamžité predloženie dohôd o odohratí stretnutí. 9. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - V.L Z 8.k Budkovce – Streda n/B 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 – pokles hráčov pod 7. Výsledok 4:0 ostáva v platnosti. V zmysle RS, čl.7 poplatok 150 €.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2020/2021-0012
Dátum zaevidovania: 02.10.2020 16:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 02.10.2020 16:26
150 EUR 02.10.2020 16:27