Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2020/2021-0009
ÚS VsFZ č.13/2020-2021,18.09.2020
ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny: - III.L SMD 9.k Stará Ľubovňa – Koš. Nová Ves dňa 19.9.2020 o 12,15 a 14,30 hod. Birmovka. - IV.L Z dor. 6.k Trhovište – Kráľ. Chlmec dňa 20.9.2020 o 10,00 hod. Kolízia. - IV.L Z dor. 6.k Topoľany – Strážske dňa 14.10.2020 o 16,00 hod. Topoľany 10 €. - IV.L PT dor. 10.k Jamník – Spišská Stará Ves dňa 25.9.2020 o 16,00 hod. Sp. St. Ves 5 €. - II.L SMŽ sk.A 7.k Janočko Ac. – Galaktik dňa 11.10.2020 o 9,00 a 10,45 hod. Galaktik 10 €. - II.L SMŽ sk.A 8.k Benecol – Janočko Ac. dňa 27.9.2020 - MŽ o 9,00 a SŽ o 10,30 hod. Benecol 5 €. - II.L SMŽ sk.B 7.k Sabinov – Kračúnovce dňa 4.10.2020 o 9,00 a 10,45 hod. - II.L SMŽ sk.C 4.k Brezovica – Plavnica dňa 25.10.2020 o 10,00 a 11,45 hod. Opatrenie RUVZ. - II.L žiačky 4.k Sp. Nová Ves – Stropkov dňa 18.9.2020 o 14,30 hod. - II.L žiačky 4.k Lokomotíva Košice – Snina dňa 23.9.2020 o 17,30 hod. na UT Užhorodská 8. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - V.L Z 4.k Nacina Ves – Čierna n/T 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 – predčasné ukončenie stretnutia. Výsledok 7:0 ostáva v platnosti.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 19.09.2020 09:00
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 19.09.2020 09:06
5 EUR 19.09.2020 09:08
10 EUR 19.09.2020 09:09
5 EUR 19.09.2020 09:09