Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2020/2021-0005
ÚS VsFZ č.09/2020-2021,21.08.2020
ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny: - IV.L S 5.k Soľ – Župčany dňa 23.8.2020 o 16,00 hod. v Župčanoch a 20.k Župčany – Soľ v Soli. Obrátené poradie. Opatrenie RUVZ. - JAKO V.L VD 2.k Belá n/C – Žipov Čierne dňa 15.9.2020 o 15,30 hod. Dohrávka od 35´ v zmysle SP, čl.70, bod 4. - JAKO V.L VD 3.k Bystré – Pakostov dňa 23.8.2020 o 16,00 hod. v Pakostove a 16.k Pakostov – Bystré v Bystrom. Obrátené poradie, opatrenie RUVZ VV. - JAKO V.L Š 4.k Pušovce – Čirč dňa 30.8.2020 o 16,00 hod. v Čirči a 17.k Čirč – Pušovce na ihrisku v Pušovciach. Obrátené poradie. Čirč 10 €. - JAKO V.L PT 5. Olcnava – Kežmarok dňa 6.9.2020 o 15,30 hod. - III.L SMD 5.k PP Stráže – V. Šariš dňa 26.8.2020 – MD o 14,30 a SD o 16,45 hod. PP Stráže 5 €. - III.L SMD 6.k Veľký Šariš – Vranov dňa 28.8.2020 o 14,30a 16,45 hod.. Veľký Šariš 10 €. - IV.L Š dor. 2.k Široké – SAFI Prešov dňa 15.9.2020 o 14,00 hod. SAFI Prešov 5 €. - IV.L Š dor. 2.k Čirč – Župčany dňa 22.8.2020 o 12,00 hod. - IV.L Š dor. 3.k Župčany – Široké dňa 29.8.2020 o 10,00 hod. Župčany 5 € - II.L SMŽ sk.A 3.k Galaktik KE – Kechnec dňa 15.9.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Kechnec 10 €. - II.L SMŽ sk.A 6.k Galaktik – Benecol dňa 13.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ sk.B 1.k Sabinov – Svidník dňa 16.9.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Svidník 10 €. - II.L SMŽ sk.B 4.k Široké – FAMT Prešov dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ sk.C FK Brezovica odohrá domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod. Brezovica 5 €. - II.L SMŽ sk.D 1.k FAM Poprad –PP Stráže dňa 23.8.2020 o 9,00 a10,45 hod. Kolízia - II.L SMŽ sk.D 5.k Krompachy – Harichovce dňa 15.9.2020 o 9,30 a 11,15 hod. 4. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!! 5. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP. 6. Kontumácie: - U13 sk. A 1.k Kechnec – Ždaňa 0:3 kont. v prospech FK Ždaňa pre nenastúpenie na stretnutie v zmysle SP, čl.82. V zmysle RS čl.7 ŠTK udeľuje poplatok 50 € pre FK Kechnec.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 21.08.2020 17:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.08.2020 18:00
5 EUR 21.08.2020 18:01
10 EUR 21.08.2020 18:02
5 EUR 21.08.2020 18:03
5 EUR 21.08.2020 18:04
10 EUR 21.08.2020 18:05
10 EUR 21.08.2020 18:06
5 EUR 21.08.2020 18:08
50 EUR 21.08.2020 18:09