Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2020/2021-0004
Uznesenie ŠTK
ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia v dohodnutom termíne a UHČ. Avšak doporučujeme začať stretnutie aj skôr pre prípadné zotmenie vplyvom počasia
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 16.08.2020 09:19
Dátum vyriešenia: 16.08.2020 09:33
Stav: Vyriešené