Športovo-technická komisia
Členovia
Ladislav Gnip
Ján Onofrej
Peter Konečný
Marcel Eperješi
Štefan Fencík
Vladimír Vansa
Štefan Vaľko
Jozef Porochnavý
Jaroslav Duška
Tajomníci
Rozhodnutia
VsFZ-STK-2012/2013-0026US VsFZ č. 77 z 20.6.2013 poplatky za nenastúpenia, odstúpenia
VsFZ-STK-2012/2013-0025ÚS ŠTK VsFZ č. 76 pokuty nenastúpenie, odstúpenie
VsFZ-STK-2012/2013-0024ÚS ŠTK VsFZ č. 76 prejednávacie poplatky
VsFZ-STK-2012/2013-0023US VsFZ č.74 prej.poplatky ŠTK
VsFZ-STK-2012/2013-0022US VsFZ ŠTK č.72 - por. poplatky
VsFZ-STK-2012/2013-0021US ŠTK VsFZč 72 - zmeny termínov
VsFZ-STK-2012/2013-0020Platby za COR jarná časť I.LSŽ V
VsFZ-STK-2012/2013-0019Platby za COR jarná časť II.LSMD
VsFZ-STK-2012/2013-0018Platby za COR jarná časť I.LSMD
VsFZ-STK-2012/2013-0017US VsFZ č. 69 kontumácie
VsFZ-STK-2012/2013-0016US VsFZ č. 69 zmena termínov
VsFZ-STK-2012/2013-0015US ŠTKVsFZ č. 66 -
VsFZ-STK-2012/2013-0014US VsFZ ŠTK prej. poplatky
VsFZ-STK-2012/2013-0013ŠTK VsFZ č.63 - kontumácie
VsFZ-STK-2012/2013-0012US ŠTK VsFZ č. 63 - zmeny termínov
VsFZ-STK-2012/2013-0011US VsFZ č. 60 ŠTK kontumácie
VsFZ-STK-2012/2013-0010US č.60 ŠTK VsFZ zmena termínov
VsFZ-STK-2012/2013-0009US VsFZ č. 56 - zmena termínu
VsFZ-STK-2012/2013-0008US VsFZ č. 57 DK disciplinárne poplatky
VsFZ-STK-2012/2013-0007US č.56 z 26.04.2013
VsFZ-STK-2012/2013-0006US VsFZ č.50, zmena termínu
VsFZ-STK-2012/2013-0003Zmeny termínov US 44/7
VsFZ-STK-2012/2013-0002US VsFZ č. 42 - zmena termínu