Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0013
ÚS DK zo dňa 07.10.2020
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Belák Damian 1268820 + 20€ (Giraltovce), Majoroš Patrik 1260944 + 10€ (Seňa), Kertys Jakub 1292588 + 10€ (Marhaň), Korba Marek 1282463 + 5€ (Stropkov), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Streňo Erik 1199909 + 20€ (Humenné) čl.37/3, Majoroš Patrik 1260944 + 10€ (Seňa) čl.46/1b,2, - po odstáti sankcie za 5ŽK, Dzureň Peter 1166315 + 10€ (Poproč) čl.37/3, Marton Marcel 1406796 + 5€ (Poprad-Stráže) čl.37/3, SD Maďarík Kristián 1306281 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD Malík Jaroslav 1399559 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, MD Dovalovský Daniel 1335593 + 5€ (Gemerská Poloma) čl.37/3, KG Gelata Kristián 1274153 + 5€ (Ľubica) čl.37/3, PT Malinovskyy Samuel 1361397 + 5€ (Šaca) čl.37/3, SŽ sk.A 2 stretnutia: Houz Hugo Filip 1330218 + 10€ (Fintice) čl.48/1b,2a, Na obdobie: Ocilka Juraj 1165941 + 10€ (Žipov/Čierne) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 05.10.2020 do 19.10.2020, Čabala Michal 1262942 + 10€ (Žipov/Čierne) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 05.10.2020 do 19.10.2020, Hatala Peter 1224131 + 10€ (Bystré) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 08.10.2020 do 29.10.2020, - na základe podnetu a odborného stanoviska KR VsFZ, Ihnát Patrik 1229644 + 10€ (Zámutov) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 08.10.2020 do 22.10.2020, - na základe podnetu a odborného stanoviska KR VsFZ, Andraščik Peter 1039295 + 10€ (Kamenica) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 05.10.2020 do 19.10.2020, Bdžoch Marek 1366331 + 5€ (Levoča) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.10.2020 do 01.11.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Fedor Norbert 1163416 + 10€ (Dvorníky-Včeláre) 1 týždeň do 28.02.2021, Rogos Peter 1335596 + 10€ (Rožňava) 1 týždeň do 28.02.2021, Kováč Erik 1187437 + 10€ (Malý Horeš) 2 týždne do 30.06.2021, Miko Rastislav 1349264 + 10€ (Čirč) 1 týždeň do 28.02.2021, Haniš Stanislav 1244840 + 10€ (Šiba) 1 stretnutie do 28.02.2021, Pižem Adrián 1285363 + 5€ (Markušovce) 1 týždeň do 28.02.2021, Šmelko Dávid 1344967 + 5€ (Markušovce) 1 týždeň do 28.02.2021, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Giraltovce pokutu 100+20€ podľa čl.57/1c,2, na HNS HU a vstup diváka do priestorov určených v stretnutí III. Ligy: Giraltovce – Kalša. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Zajac Jozef 1048141 (Giraltovce) + 20€ na 3 týždne od 20.09.2020 do 11.10.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Veľký Šariš pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. • FK Záhradné pokutu 150+10€ podľa čl.58/1a,3 za HNS divákov počas stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. Zároveň DK VsFZ udeľuje p. Kačmár Peter 1029192 + 10€ podľa čl.50/1a,8, disciplinárnu sankciu zákaz vstupu na stretnutia ŠK Záhradné riadené VsFZ na obdobie 4 mesiacov od 28.09.2020. • FK Poproč pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V.ligy KG: Poproč – Seňa. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Koššuth Marián 1092482 (Poproč) + 10€ na 5 týždne od 08.10.2020 do 12.11.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Petrovce nad Laborcom pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS divákov po stretnutí V.ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Úpor. • FK Úpor pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za NS usporiadateľa v stretnutí V.ligy Z: Úpor – Krišovská Liesková. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Ceperko Miroslav (Úpor) + 10€ na 5 týždne od 05.10.2020 do 09.11.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Stakčín pokutu 175€ podľa RS 6f za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Stakčín – Žipov/Čierne. DK VsFZ udeľuje p. Jenčura Peter 1050015 podľa čl.64/1a,5, čl.50/1f,2e, čl.16/2 a čl.18/2 (Etický kódex SFZ) disciplinárnu sankciu zastavenie akejkoľvek športovej činnosti na obdobie 36 mesiacov od 16.09.2020. DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 14.10.2020 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Cejkov – Rudňany: R – Škodi Jakub, AR1 – Fedák Miloš, AR2 – Bali-Jenčik Jozef, DZ – Borufka Vlastimil, HU – Šanta Ján, VD – Šanta Ján, KD – Balint Patrika a TD – Kročko Jozef 1141234. DK VsFZ ponecháva TD – Kročko Jozef 1141234 predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu a zákazom vstupu do priestorov určených podľa čl.43/1,2a,4 od 28.09.2020. DK VsFZ opätovne žiada MFK Stará Ľubovňa o podrobné písomné vyjadrenie k správaniu sa divákov po stretnutí III.ligy SD: Stará Ľubovňa – Košická Nová Ves do 12.10.2020. Pod disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ na základe podnetu FK Slovan Kendice žiada ŠK Záhradné o zaslanie upravenej faktúry za hráčov (Straka Ivan, Mihok Matúš, Duranik V.). DK VsFZ udeľuje disciplinárnu sankciu pokutu 100€ klubu FK Košická Nová Ves za porušenie čl.64, transfer hráča Závacký Marko 1314325 medzi FK Košická Nová Ves a FA Benecol Košice, FK Košická Nová Ves je povinný do 14.10.2020 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča.
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0013
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 11:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Damian Belák 20 EUR 09.10.2020 11:58
Patrik Majoroš 10 EUR 09.10.2020 11:58
Jakub Kertys 10 EUR 09.10.2020 11:58
Marek Korba 5 EUR 09.10.2020 11:58
Erik Streňo 20 EUR 09.10.2020 12:01
Patrik Majoroš 10 EUR 09.10.2020 12:01
Peter Dzureň 10 EUR 09.10.2020 12:02
Marcel Marton 5 EUR 09.10.2020 12:03
Kristián Maďarík 5 EUR 09.10.2020 12:03
Jaroslav Malík 5 EUR 09.10.2020 12:03
Daniel Dovalovský 5 EUR 09.10.2020 12:04
Kristián Gelata 5 EUR 09.10.2020 12:04
Samuel Malinovskyy 5 EUR 09.10.2020 12:04
Hugo Filip Honz 10 EUR 09.10.2020 12:05
Juraj Ocilka 10 EUR 09.10.2020 12:12
Michal Čabala 10 EUR 09.10.2020 12:12
Peter Hatala 10 EUR 09.10.2020 12:12
Patrik Ihnát 10 EUR 09.10.2020 12:13
Peter Andraščik 10 EUR 09.10.2020 12:13
Marek Bdžoch 5 EUR 09.10.2020 12:13
Norbert Fedor 10 EUR 09.10.2020 12:17
Peter Rogos 10 EUR 09.10.2020 12:18
Erik Kováč 10 EUR 09.10.2020 12:18
Rastislav Miko 10 EUR 09.10.2020 12:19
Stanislav Haniš 10 EUR 09.10.2020 12:20
Adrián Pižem 5 EUR 09.10.2020 12:20
Dávid Šmelko 5 EUR 09.10.2020 12:21
20 EUR 09.10.2020 12:22
Jozef Zajac 20 EUR 09.10.2020 12:23
10 EUR 09.10.2020 12:23
10 EUR 09.10.2020 12:24
Peter Kačmár 10 EUR 09.10.2020 12:24
10 EUR 09.10.2020 12:24
Marian Koššuth 10 EUR 09.10.2020 12:24
10 EUR 09.10.2020 12:25
10 EUR 09.10.2020 12:25
10 EUR 09.10.2020 12:25
POKUTY