Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0012
ÚS DK zo dňa 30.09.2020
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Vojtek Filip 1259193 + 20€ (Plavnica), Tropp Mario 1193641 + 10€ (Svit), Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice), Belej Marián 1138804 + 10€ (Kluknava), Chibeľ Tomáš 1288214 + 10€ (Kluknava), Zavacký Alex 1340622 + 5€ (Krompachy), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Ducár Ján 1252672 + 20€ (Svidník) čl.37/3, Hajník Michal 1224179 + 10€ (Soľ) čl.46/1a,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Hamarík Matúš 1278668 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3, Pavur Matúš 1315842 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.46/1b,2, Lipovský Ondrej 1249882 + 10€ (Nacina Ves) čl.37/3, Čopík Lukáš 1279436 + 10€ (Stakčín) čl.37/3, Urban Bohuš 1184217 + 10€ (Harichovce) čl.37/3, Veliky Alexander 1307948 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD Ambrózy Šimon 1339958 + 5€ (Malý Šariš) čl.46/1b,2, Š Maličký Filip 1352536 + 5€ (Svit) čl.37/3, PT 2 stretnutia: Lackaň Samuel 1288859 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.45/1,2a, Glovňa Andrej Pavol 1349408 + 5€ (Ľubica) čl.49/1a,2a, PT Dlugoš Slavomír 1364019 + 5€ (Vrbov) čl.49/1a,2a, PT Na obdobie: Černega Alexander 1152111 + 10€ (Borov) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 28.09.2020 do 12.10.2020, Svepeš Stanislav 1256647 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 28.09.2020 do 12.10.2020, Marchevský Slavomír 1055911 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 28.09.2020 do 12.10.2020, Miko Rastislav 1349264 + 10€ (Čirč) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 28.09.2020 do 12.10.2020, Smik Štefan 1224922 + 10€ (Harichovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 01.10.2020 do 22.10.2020, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Kšenzakovič Juraj 1007282 + 10€ (Spišská Stará Ves) čl.48/1c,b, na obdobie 3 týždňov od 21.09.2020 do 12.10.2020, Andraščík Adrián 1325477 + 5€ (Kamenica) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 27.09.2020 do 18.10.2020, Pižem Adrián 1285363 + 5€ (Markušovce) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 27.09.2020 do 11.10.2020, Šmelko Dávid 1344967 + 5€ (Markušovce) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 27.09.2020 do 11.10.2020, Rogos Peter 1335596 + 5€ (Rožňava) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 28.09.2020 do 12.10.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Štofik Jakub 1241217 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) 1 týždeň do 31.01.2021, Varga Marcel 1238375 + 10€ (Kluknava) 1 týždeň do 31.01.2021, Seliga Ján 1288325 + 5€ (Košická Nová Ves) 1 týždeň do 31.01.2021, DK VsFZ zamieta žiadosť TJ Družstevník Malý Horeš o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Kováč Erik 1187437. TJ Družstevník Malý Horeš + 10€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Seňa pokutu 100+10€ a podmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie do 31.01.2020 podľa čl.57/1a,2,3, za HNS divákov počas a po stretnutí, nedostatočnú ÚS v stretnutí V. ligy KG: Seňa – Perín. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Kababik Peter 1132248 (Seňa) + 10€ na 3 týždne od 01.10.2020 do 21.10.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Perín pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za správanie sa divákov počas stretnutia IV.ligy S: Seňa – Perín. • FK Michaľany pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov počas stretnutia V.ligy Z: Michaľany – Nacina Ves. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 07.10.2020 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy S: Veľký Šariš – Záhradné: DZ – Pribula Jozef, HU – Šimko Jozef, VD – Sabol František, VH – Štec Igor, zástupcu klubu ŠK Záhradné a p. Kačmár Peter. DK VsFZ ukladá p. Kačmár Peter predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu na stretnutia ŠK Záhradné v súťažiach VsFZ podľa čl.43/1,2a,4 od 28.09.2020. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 07.10.2020 o 17:30 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Cejkov – Rudňany: R – Škodi Jakub, AR1 – Fedák Miloš, AR2 – Bali-Jenčik Jozef, DZ – Borufka Vlastimil, HU – Šanta Ján, VD – Šanta Ján, KD – Balint Patrika a TD – Kročko Jozef 1141234. DK VsFZ ukladá TD – Kročko Jozef 1141234 predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu a zákazom vstupu do priestorov určených podľa čl.43/1,2a,4 od 28.09.2020. Zároveň DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí IV. ligy J: Cejkov – Rudňany do 05.10.2020. DK VsFZ na základe správy DS začína disciplinárne konanie voči ŠK Záhradné, zároveň žiada ŠK Záhradné o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné do 05.10.2020. DK VsFZ na základe správy DS a tlačiva o nedostatkoch začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom, zároveň žiada TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom o podrobné písomné stanovisko k vstupu diváka na HP a k incidentu po stretnutí V.ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Úpor do 05.10.2020.. DK VsFZ pokračuje v disciplinárne konanie voči MFK Slovan Giraltovce. DK VsFZ opätovne žiada FK Slovan Giraltovce o podrobné písomné stanovisko k incidentom počas a po stretnutí III. Ligy: Giraltovce – Kalša do 05.10.2020. DK VsFZ ponecháva p. Zajac Jozef 1048141 predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 20.09.2020. DK VsFZ opätovne žiada MFK Stará Ľubovňa o podrobné písomné vyjadrenie k správaniu sa divákov po stretnutí III.ligy SD: Stará Ľubovňa – Košická Nová Ves do 05.10.2020. DK VsFZ pokračuje disciplinárne konanie voči FK Slovan Kendice na základe podania ŠK Záhradné podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ opätovne žiada FK Slovan Kendice o predloženie dohody (Straka Ivan, Mihok Matúš, Duranik V.). DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči FK Košická Nová Ves na základe podania FA Benecol Košice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Košická Nová Ves o predloženie dohody/dokladu o zaplatení za hráča Závacký Marko 1314325 do 05.10.2020. DK VsFZ na základe odborného stanoviska KR VsFZ rozhodla, že konanie voči hráčovi Kvaka Adam 1280551 (Kysak) za udelenie ČK v stretnutí V.ligy KG: Čečejovce – Kysak zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl.78/5a DP. DK VsFZ na základe odborného stanoviska KR VsFZ rozhodla, že konanie voči hráčovi Geletka Marek 1201070 (Olcnava) za udelenie ČK v stretnutí V.ligy PT: Harichovce – Olcnava zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl.78/5a DP. DK VsFZ prejednala podnet TJ Sokol Ľubotice, hráčovi Kišš Dávid 1292867 sankcia škončila k 27.09.2020. TJ Sokol Ľubotice + 5€. Najbližšie zasadnutie DK VsFZ sa uskutoční dňa 07.10.2020. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0012
Dátum zaevidovania: 02.10.2020 11:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Filip Vojtek 20 EUR 02.10.2020 12:44
Mario Tropp 10 EUR 02.10.2020 12:46
Adam Bujnovský 10 EUR 02.10.2020 12:46
Marián Belej 10 EUR 02.10.2020 12:47
Tomáš Chibeľ 10 EUR 02.10.2020 12:48
Alex Zavacký 5 EUR 02.10.2020 12:49
Ján Ducár 20 EUR 02.10.2020 12:50
Michal Hajník 10 EUR 02.10.2020 12:51
Matúš Hamarík 10 EUR 02.10.2020 12:52
Matúš Pavur 10 EUR 02.10.2020 12:52
Ondrej Lipovský 10 EUR 02.10.2020 12:53
Lukáš Čopík 10 EUR 02.10.2020 12:54
Bohuš Urban 10 EUR 02.10.2020 12:55
Alexander Veliky 5 EUR 02.10.2020 12:56
Šimon Ambrózy 5 EUR 02.10.2020 12:56
Filip Maličký 5 EUR 02.10.2020 12:57
Samuel Lackaň 10 EUR 02.10.2020 12:58
Andrej Pavol Glovňa 5 EUR 02.10.2020 12:59
Slavomír Dlugoš 5 EUR 02.10.2020 13:00
Alexander Černega 10 EUR 02.10.2020 13:01
Stanislav Svepeš 10 EUR 02.10.2020 13:01
Slavomír Marchevský 10 EUR 02.10.2020 13:02
Rastislav Miko 10 EUR 02.10.2020 13:02
Štefan Smik 10 EUR 02.10.2020 13:03
Juraj Kšenzakovič 10 EUR 02.10.2020 13:03
Adrián Andraščík 5 EUR 02.10.2020 13:03
Adrián Pižem 5 EUR 02.10.2020 13:04
Dávid Šmelko 5 EUR 02.10.2020 13:04
Peter Rogos 5 EUR 02.10.2020 13:04
Jakub Štofík 10 EUR 02.10.2020 13:10
Marcel Varga 10 EUR 02.10.2020 13:10
Ján Seliga 5 EUR 02.10.2020 13:10
Erik Kováč 10 EUR 02.10.2020 13:12
Dávid Kišš 5 EUR 02.10.2020 13:13
10 EUR 02.10.2020 13:13
Peter Kababik 10 EUR 02.10.2020 13:13
10 EUR 02.10.2020 13:14
10 EUR 02.10.2020 13:15
POKUTY