Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0011
ÚS DK zo dňa 23.09.2020
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Zelko Peter 1267298 + 10€ (Svit), Mikula Samuel 1249362 + 10€ (Kamenica nad Cirochou), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Dvorjak Samuel 1224593 + 10€ (Soľ) čl.37/3, Gonda Dávid 1203523 + 10€ (Harichovce) čl.37/3, Mičko Michal 1155195 + 10€ (Hranovnica) čl.37/3, Jurčo Ján 1199969 + 10€ (Hrabušice) čl.37/3, Foriš Marek 1292784 + 5€ (Veľký Šariš) čl.37/3, SD Beca Filip 1334381 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, SD Rapáč Patrik 1307966 + 5€ (Stropkov) čl.37/3, MD Klempár Zdenko 1366493 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG Vítez Matej 1325858 + 5€ (Medzev) čl.46/1a,2, KG 2 stretnutia: Haniš Stanislav 1244840 + 10€ (Šiba) čl.45/1,2a, Na obdobie: Maščuch Ladislav 1215705 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 14.09.2020 do 28.09.2020, Fedor Norbert 1163416 + 10€ (Dvorníky – Včeláre) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.09.2020 do 12.10.2020, Štofík Jakub 1241217 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 21.09.2020 do 05.10.2020, Ihnát Marek 1317153 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.09.2020 do 12.10.2020, Seliga Ján 1288325 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 20.09.2020 do 04.10.2020, Havran Mário 1364976 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 20.09.2020 do 04.10.2020, Šimon Damián 1348420 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 20.09.2020 do 04.10.2020, Zamiška Tadeáš 1344971 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 20.09.2020 do 04.10.2020, Katona Dávid 1342807 + 5€ (FAM Poprad) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 20.09.2020 do 04.10.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Frič Marek 1274081 + 5€ (Kežmarok) 1 stretnutie do 31.01.2021, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Pavlovce nad Uhom pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za HNS funkcionárov po stretnutí IV.ligy J: Pavlovce nad Uhom – Čaňa. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Cigan Vojtech + 10€ na 3 stretnutia od 24.09.2020 podľa čl.49/1a,2a a p. Kurcik Štefan + 10€ na obdobie 2 týždňov od 21.09.2020 do 05.10.2020 podľa čl.47/1b,2. • FK Čaňa upozornenie + 10€ podľa čl.10 za NS funkcionárom po stretnutí IV.ligy J: Pavlovce nad Uhom – Čaňa. • FK Ždaňa pokutu 50€ podľa RS za nevyloženie videozáznamu II.polčasu zo stretnutia V.ligy KG: Ždaňa – Budimír. • FK Čirč pokutu 50€ podľa RS za nevyloženie videozáznamu zo stretnutia V.ligy Š: Čirč – Kurima. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Slovan Giraltovce. DK VsFZ žiada FK Slovan Giraltovce o podrobné písomné stanovisko k incidentom počas a po stretnutí III. Ligy: Giraltovce – Kalša do 28.09.2020. DK VsFZ ukladá p. Zajac Jozef 1048141 predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 20.09.2020. DK VsFZ na základe správy DS začína disciplinárne konanie voči trénerovi Kšenzakovič Juraj 1007282 (Spišská Stará Ves), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 21.09.2020 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas stretnutia V. ligy PT: Ľubica – Spišská Stará Ves. DK VsFZ žiada MFK Stará Ľubovňa o podrobné písomné vyjadrenie k správaniu sa divákov po stretnutí III.ligy SD: Stará Ľubovňa – Košická Nová Ves. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Slovan Kendice na základe podania ŠK Záhradné podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Slovan Kendice o predloženie dohody (Straka Ivan, Mihok Matúš, Duranik V.). DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči p. Jenčura Peter z ÚS 16.09.2020. DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči FK Košická Nová Ves na základe podania FA Benecol Košice (hráč Závacký Marko 1314325) podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ prejednala podnet FK Slávia TU Košice, hráčovi Pangrác Ľubomír 1196990 sankcia končí k 24.09.2020. DK VsFZ prejednala podnet FK Slávia TU Košice, hráčovi Gere Pavol 1234698 sankcia končí k 24.09.2020. DK VsFZ prejednala podnet p. Rada Martin 1069792 (Humenné) sankcia končí k 24.09.2020. DK VsFZ berie na vedomie podnet ŠK Záhradné. DK VsFZ posúva podnet na riešenie ŠTK VsFZ. DK VsFZ berie na vedomie podnet p. Chmura Pavol. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Košická Nová Ves. Najbližšie zasadnutie DK VsFZ sa uskutoční dňa 30.09.2020. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0011
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 14:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Zelko 10 EUR 24.09.2020 14:39
Samuel Mikula 10 EUR 24.09.2020 14:39
Samuel Dvorjak 10 EUR 24.09.2020 14:41
Dávid Gonda 10 EUR 24.09.2020 14:41
Michal Mičko 10 EUR 24.09.2020 14:42
Ján Jurčo 10 EUR 24.09.2020 14:42
Marek Foriš 5 EUR 24.09.2020 14:42
Filip Beca 5 EUR 24.09.2020 14:42
Patrik Rapáč 5 EUR 24.09.2020 14:43
Zdenko Klempár 5 EUR 24.09.2020 14:43
Matej Vitéz 5 EUR 24.09.2020 14:43
Stanislav Haniš 10 EUR 24.09.2020 14:44
Norbert Fedor 10 EUR 24.09.2020 14:52
Jakub Štofík 10 EUR 24.09.2020 14:52
Ján Seliga 5 EUR 24.09.2020 14:52
Mário Havran 5 EUR 24.09.2020 14:53
Damián Šimon 5 EUR 24.09.2020 14:53
Tadeáš Zamiška 5 EUR 24.09.2020 14:54
Dávid Katona 5 EUR 24.09.2020 14:54
Marek Frič 5 EUR 24.09.2020 14:54
Ladislav Maščuch 10 EUR 24.09.2020 15:00
10 EUR 24.09.2020 15:02
10 EUR 24.09.2020 15:03
10 EUR 24.09.2020 15:03
10 EUR 24.09.2020 15:04
Marek Ihnat 10 EUR 24.09.2020 15:06
POKUTY