Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0010
ÚS DK zo dňa 16.09.2020
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Luterančík Jakub 1262047 + 10€ (Raslavice), Demko Vincent 1203960 + 10€ (Kysak), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Chovanec Peter 1203928 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Ondria Marek 1209813 + 10€ (Župčany) čl.37/3, Kolpák Ľuboslav 1219304 + 10€ (Sabinov) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Szabó Samuel 1326016 + 10€ (Kechnec) čl.37/3, Hami Dušan 1132581 + 10€ (Malý Horeš) čl.37/3, Geletka Marek 1201070 + 10€ (Olcnava) čl.37/3, Timár Matyas 1347942 + 5€ (Rožňava) čl.37/3, KG Bernát Tomáš 1360396 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.37/3, KG Čellár Samuel 1360294 + 5€ (Benecol Košice) čl.37/3, KG Dirda Lukáš 1323267 + 5€ (Hranovnica) čl.37/3, PT 2 stretnutie: Frič Marek 1274081 + 5€ (Kežmarok) čl.49/1a,2b, SD Na obdobie: Kalinka Róbert 1223649 + 10€ (Budimír) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 14.09.2020 do 28.09.2020, Varga Marcel 1238375 + 10€ (Kluknava) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.09.2020 do 05.10.2020, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Hutaj Ján 1231575 + 10€ (Budkovce) 1 týždeň do 31.01.2021, Kamenický Michal 1357448 + 5€ (Svidník) 1 týždeň do 31.01.2021, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Hranovnica upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS divákov v stretnutí V. Ligy PT: Hranovnica – Harichovce. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Kolba Marián 1398992 + 10€ na 2 týždne od 17.09.2020 do 01.10.2020 podľa čl.48/1c,b. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.09.2020 o 16:45 hod. aktérov stretnutia V. ligy VD: Pakostov – Borov: R – Basoš Pavol, AR1 – Hríb Michal, AR2 – Metiľ Tadeáš, DZ – Tkáč Marián, HU – Berdák Peter a p. Jenčura Peter. DK VsFZ ukladá p. Jenčura Peter predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 16.09.2020. Zároveň DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy VD: Pakostov – Borov. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.09.2020 o 17:15 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Čaňa: R – Havira Denis, AR1 – Pacák Tobiáš, AR2 – Sučka Jaroslav, DZ – Žulevič Radovan, HU – Gaľa Igor, VD – Markovič Marián, KD – Dargaj Jaroslav, masér – Kurcik Štefan, usporiadateľ č.7 Cigan Vojtech, VH – Čárny Róbert, KH – Gorej Jaroslav, hráč H č.3 Albisu Mikel. Zároveň DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Čaňa. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva Maščuch Ladislav 1215705 (Stará Ľubovňa), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 14.09.2020 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu a vylúčeniu po stretnutí IV. ligy S: Nižný Hrušov – Stará Ľubovňa. DK VsFZ na základe predloženia dokladu o zaplatení za hráča Kendra Damian 1321377 zastavuje disciplinárne konanie voči FK Soľ. FK Demjata + 10€. DK VsFZ berie na vedomie správu DS zo stretnutia V. ligy Š: Šarišské Dravce – Kendice. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Olcnava. DK VsFZ berie na vedomie odvolanie 1.FC Tatran Prešov. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii VsFZ. DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.12 z dňa 11.09.2020 ohľadom udelenia disciplinárnych sankcií pre klub FK Krásnohorské Podhradie, DK VsFZ znižuje pokutu z 200€ na 150€. DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.12 z dňa 11.09.2020 ohľadom udelenia disciplinárnych sankcií pre klub TJ Družstevník Čečejovce, DK VsFZ znižuje pokutu z 150€ na 100€ a upúšťa od podmienečného uzavretia HP. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Košická Nová Ves na základe podania FA Benecol Košice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Košická Nová Ves o predloženie dohody (Závacký Marko 1314325). Najbližšie zasadnutie DK VsFZ sa uskutoční dňa 23.09.2020.
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 10:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Damián Kendra 10 EUR 18.09.2020 13:40
10 EUR 18.09.2020 13:40
Marián Kolba 10 EUR 18.09.2020 13:40
Ján Hutaj 10 EUR 18.09.2020 13:40
Michal Kamenický 5 EUR 18.09.2020 13:41
Jakub Luterančík 10 EUR 21.09.2020 10:08
Vincent Demko 10 EUR 21.09.2020 10:08
Peter Chovanec 10 EUR 21.09.2020 10:08
Marek Ondria 10 EUR 21.09.2020 10:09
Ľuboslav Kolpák 10 EUR 21.09.2020 10:09
Samuel Szabó 10 EUR 21.09.2020 10:09
Dušan Hami 10 EUR 21.09.2020 10:10
Marek Geletka 10 EUR 21.09.2020 10:10
Matyas Timár 5 EUR 21.09.2020 10:10
Samuel Čellár 5 EUR 21.09.2020 10:18
Lukáš Dirda 5 EUR 21.09.2020 10:19
Marek Frič 5 EUR 21.09.2020 10:19
Róbert Kalinka 10 EUR 21.09.2020 10:19
Marcel Varga 10 EUR 21.09.2020 10:19