Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0009
ÚS DK zo dňa 14.09.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Levchenko Igor 1430782 + 20€ (Stropkov) čl.37/3, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Egri Peter 1260157 + 10€ (Topoľany) 1 stretnutie do 31.01.2021, Matalík Adam 1270022 + 10€ (Kežmarok) 1 týždeň do 31.01.2021, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 14.09.2020 14:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Igor Levchenko 20 EUR 14.09.2020 14:48
Peter Egri 10 EUR 14.09.2020 14:49
Adam Matalík 10 EUR 14.09.2020 14:50