Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0008
ÚS DK zo dňa 10.09.2020
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kuchta Bohdan 1406636 + 5€ (Krompachy), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Žarnay Michal 1155203 + 10€ (Župčany) čl.37/3, Kun Štefan 1072886 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.46/1a,2, Roško Matej 1272590 + 10€ (Jasenov) čl.37/3, Ljubarskij Ruslan 1056895 + 10€ (Lackovce) čl.37/3, Janočko Jozef 1261073 + 10€ (Žipov-Čierne) čl.37/3, Gurčík Filip 1294337 + 10€ (Široké) čl.37/3, Drabiščák Erik 1236454 + 10€ (Šarišské Dravce) čl.46/1b,2, Galschneider Ján 1144419 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Vaxmanský Mário 1334002 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, SD Bugyi Pavol 1407259 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG Polák Patrik 1407258 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG Bogár Oliver 1347366 + 5€ (Trhovište) čl.37/3, Z Jendrichovský Martin 1344147 + 5€ (Nová Ľubovňa) čl.37/3, Š Na obdobie: Rada Martin 1069792 + 20€ (Humenné) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.09.2020 do 24.09.2020, Pangrác Ľubomír 1196990 + 20€ (Slávia TU Košice) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.09.2020 do 24.09.2020, Gere Pavol 1234698 + 20€ (Slávia TU Košice) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.09.2020 do 24.09.2020, Kováč Erik 1187437 + 10€ (Malý Horeš) čl.46/1a,2, a čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 07.09.2020 do 19.10.2020, Lancoš Nikolas 1272542 + 10€ (Ptičie) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 07.09.2020 do 21.09.2020, Matalík Adam 1270022 + 10€ (Kežmarok) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 07.09.2020 do 21.09.2020, Stolár Pavol 1275356 + 5€ (Spišská Belá) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.09.2020 do 27.09.2020, Kišš Dávid 1292867 + 5€ (Ľubotice) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.09.2020 do 27.09.2020, Popel Jozef 1292821 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.09.2020 do 27.09.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Pisko Jakub 1338119 + 10€ (Belá nad Cirochou) 1 stretnutie do 31.01.2021, DK VsFZ zamieta žiadosť F.O. AJAX Pakostov o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Heger Lukáš 1199213. F.O. AJAX Pakostov + 10€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Krásnohorské Podhradie pokutu 200+10€ a nepodmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie (najbližšie stretnutie odohrá min. 20km od HP v Krásnohorskom Podhradí) podľa čl.57/1a,2,3, za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské Podhradie – Čaňa. Zároveň DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach FK Krásnohorské Podhradie riadených VsFZ p. Bodnar Imrich + 10€ na obdobie 3 mesiacov od 10.09.2019 do 09.12.2020 podľa čl.58/2a,4 a čl.20. • FK Čečejovce pokutu 150+10€ a podmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie do 31.12.2020 podľa čl.57/1a,2,3, za HNS divákov počas a po stretnutí V. ligy KG: Čečejovce – Kokšov-Bakša. • FK Kamenica upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS divákov v stretnutí V. ligy Š: Kamenica – Šiba. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Soľ na základe podania FK Demjata podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Soľ o doklad o zaplatení (Kendra Damian 1321377) do 14.09.2020. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Olcnava na základe správy DS. DK VsFZ žiada FK Olcnava o podrobné písomné stanovisko k incidentu v stretnutí V. Ligy PT: Olcnava – Kežmarok. DK VsFZ zároveň žiada FK Olcnava o identifikáciu osôb z incidentu do 14.09.2020. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK 1931 Hranovnica na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada FK 1931 Hranovnica o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí V. Ligy PT: Hranovnica – Harichovce do 14.09.2020. DK VsFZ berie na vedomie podnet 1.FC Tatran Prešov. DK VsFZ konštatuje, že uvedení hráči nemali zastavenú športovú činnosť DK VsFZ. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Krásnohorské Podhradie. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Bohdan Kuchta 5 EUR 11.09.2020 10:46
Michal Žarnay 10 EUR 11.09.2020 10:48
Štefan Kun 10 EUR 11.09.2020 10:49
Matej Roško 10 EUR 11.09.2020 10:50
Ruslan Ljubarskij 10 EUR 11.09.2020 10:51
Jozef Janočko 10 EUR 11.09.2020 10:51
Filip Gurčík 10 EUR 11.09.2020 10:53
Erik Drabiščák 10 EUR 11.09.2020 10:53
Ján Galschneider 10 EUR 11.09.2020 10:54
Mário Vaxmanský 5 EUR 11.09.2020 10:55
Pavol Bugyi 5 EUR 11.09.2020 10:55
Patrik Polák 5 EUR 11.09.2020 10:56
Oliver Bogár 5 EUR 11.09.2020 10:57
Martin Jendrichovský 5 EUR 11.09.2020 10:58
Martin Rada 20 EUR 11.09.2020 10:58
Ľubomír Pangrác 20 EUR 11.09.2020 10:59
Pavol Gere 20 EUR 11.09.2020 11:00
Erik Kováč 10 EUR 11.09.2020 11:01
Nikolas Lancoš 10 EUR 11.09.2020 11:03
Adam Matalík 10 EUR 11.09.2020 11:04
Pavol Stolár 5 EUR 11.09.2020 11:05
Dávid Kišš 5 EUR 11.09.2020 11:06
Jozef Popel 5 EUR 11.09.2020 11:07
Jakub Piško 10 EUR 11.09.2020 11:09
Lukáš Héger 10 EUR 11.09.2020 11:10
10 EUR 12.09.2020 16:05
10 EUR 12.09.2020 16:05
10 EUR 12.09.2020 16:05
10 EUR 12.09.2020 16:06
POKUTY