Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0007
ÚS DK zo dňa 02.09.2020
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Fintice), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Hritz Richard 1156360 + 20€ (Spišské Podhradie) čl.46/1b,2, - Odborné stanovisko KR VsFZ a podnet DS, Rohal David 1249187 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3, Petričko Peter 1249359 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.46/1b,2, Gavaler Marko Ján 1270217 + 10€ (Hranovnica) čl.46/1b,2, Simonis Alan 1336298 + 5€ (Spišská Belá) čl.37/3, SD od 2.9. Novák Alex 1334001 + 5€ (Poprad – Stráže) čl.37/3, MD Pančák Matúš 1357459 + 5€ (Svidník) čl.37/3, MD od 2.9. Rušňák Alex 1346196 + 5€ (Turňa nad Bodvou) čl.46/1a,2, KG Straka Lukáš 1390096 + 5€ (Benecol Košice) čl.37/3, KG Krupa Michal 1329086 + 5€ (Hranovnica) čl.37/3, PT od 2.9. 2 stretnutia: Piško Jakub 1338119 + 10€ (Belá nad Cirochou) čl.45/1,2a, 3 stretnutia: Egri Peter 1260157 + 10€ (Topoľany) čl.37/3 a čl.48/1b,2a, Na obdobie: Hutaj Ján 1231575 + 10€ (Budkovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 03.09.2020 do 23.09.2020, - odborné stanovisko KR VsFZ a podnet DS, Kamenický Michal 1357448 + 5€ (Svidník) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.09.2020 do 22.09.2020, Korán Tomáš 1320185 + 5€ (Kechnec) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 30.08.2020 do 13.09.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kovač Jozef 1257864 + 10€ (Župčany) 1 stretnutie do 31.01.2021, Šimco Branislav 1218508 + 10€ (Raslavice) 1 týždeň do 31.01.2021, Koscelnik Radovan 1288412 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 31.01.2021, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Šarišské Dravce upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS divákov v stretnutí V. Ligy Š: Šiba – Šarišské Dravce. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Humenné a p. Rada Martin 1069792 na základe správy DS. DK VsFZ žiada FK Humenné a p. Rada Martin 1069792 o podrobné písomné stanovisko k incidentu v polčasovej prestávke stretnutia III. Ligy: Humenné – Slávia TU Košice do 07.09.2020. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Slávia TU Košice a hráčom č.90 Pangrác Ľubomír 1196990, č.16 Gere Pavol 1234698 na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada Slávia TU Košice a menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí III. Ligy: Humenné – Slávia TU Košice do 07.09.2020. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Krásnohorské Podhradie na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada FK Kráshohorské Podhradie o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí IV. Ligy J: Kráshohorské Podhradie – Čaňa do 07.09.2020. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Čečejovce na základe správy DS. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Čečejovce o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia V. Ligy KG: Čečejovce – Kokšov-Bakša do 07.09.2020. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 09:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Džubara 10 EUR 04.09.2020 11:03
Richard Hritz 20 EUR 04.09.2020 11:04
David Rohal 10 EUR 04.09.2020 11:04
Peter Petričko 10 EUR 04.09.2020 11:15
Ján Marko Gavaler 10 EUR 04.09.2020 11:15
Alan Simonis 5 EUR 04.09.2020 11:15
Alex Novák 5 EUR 04.09.2020 11:16
Matúš Pančák 5 EUR 04.09.2020 11:16
Alex Rusňák 5 EUR 04.09.2020 11:16
Lukáš Straka 5 EUR 04.09.2020 11:17
Michael Krupa 5 EUR 04.09.2020 11:17
Jakub Piško 10 EUR 04.09.2020 11:18
Peter Egri 10 EUR 04.09.2020 11:18
Ján Hutaj 10 EUR 04.09.2020 11:18
Michal Kamenický 5 EUR 04.09.2020 11:19
Tomáš Korán 5 EUR 04.09.2020 11:19
Jozef Kováč 10 EUR 04.09.2020 11:20
Branislav Šimco 10 EUR 04.09.2020 11:20
Radovan Kostelnik 10 EUR 04.09.2020 11:21
10 EUR 04.09.2020 11:21