Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2020/2021-0006
ÚS DK zo dňa 26.08.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Ihnát Branislav 1302575 + 10€ (Soľ) čl.37/3, Tomko Peter 1249197 + 10€ (Ťahanovce) čl.46/1b,2, Struňak Stanislav 1277643 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.46/1b,2, Suško Kamil 1269379 + 10€ (Stakčín) čl.37/3, Kusý Adam 1233580 + 10€ (Olcnava) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Blahovský Kristián 1271144 + 10€ (Kluknava) čl.37/3, Pekár Lukáš 1155989 + 10€ (Torysa) čl.46/1b,2, Kroka Tomáš 1331708 + 5€ (Snina) čl.37/3, SD Žemba Cyril 1344127 + 5€ (Nová Ľubovňa) čl.46/1b,2, Š Pavlík Vladimír 1335983 + 5€ (Vikartovce) čl.37/3, PT Žiga Dominik 1372378 + 5€ (Spišské Vlachy) čl. , PT Žiga Erik 1377175 + 5€ (Spišské Vlachy) čl. , PT Baran Adam 1382892 + 5€ (Ždaňa) čl.45/1,2a, MŽ sk.A Na obdobie: Šimco Branislav 1218508 + 10€ (Raslavice) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 24.08.2020 do 07.09.2020, Haluška Peter 1233667 + 10€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 24.08.2020 do 07.09.2020, Héger Lukáš 1199213 + 10€ (Pakostov) čl.49/1b,2, na obdobie 3 týždňov od 24.08.2020 do 14.09.2020, Koscelnik Radovan 1288412 + 10€ (Široké) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 24.08.2020 do 07.09.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Berta Ladislav 1277600 + 10€ (Veľké Kapušany) 1 týždeň do 31.12.2020, Neupauer Dávid 1273117 + 10€ (Vysoké Tatry) 1 stretnutie do 31.12.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Župčany upozornenie + 10€ podľa čl.10, za vylúčenie z TZ počas IV. ligy S: Župčany – Soľ, DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Kováč Jozef 1257864 + 10€ na 2 stretnutia od 24.08.2020 podľa čl.48/1b,2a. • FK Záhradné upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS divákov v stretnutí IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Záhradné. • FK Cejkov upozornenie + 10€ podľa čl.10, za HNS vedúceho družstva počas a po stretnutí IV. ligy J: Cejkov – Medzev, DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Slovjak Ladislav 1318979 + 10€ na 2 týždne od 06.08.2020 do 20.08.2020 podľa čl.48/1c,b. • FK Krásnohorské Podhradie pokutu 150+10€ a podmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie do 31.12.2020 podľa čl.57/1a,2,3, za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské Podhradie – Medzev. • FK Janočko Academy upozornenie + 5€ podľa čl.10, za vylúčenie počas III. ligy SD: Spišská Belá – Janočko Academy, DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Toporčák Štefan 1150370 + 5€ a p. Janočko Vladimír 1083372 + 5€ na 2 stretnutia od 24.08.2020 podľa 48/1b,2a. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Šarišské Dravce na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada FK Šarišské Dravce o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa svojich divákov počas stretnutí V. Ligy Š: Šiba – Šarišské Dravce do 31.08.2020. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie ŠK Záhradné. Bez prijatia disciplinárnych opatrení. DK VsFZ na základe predloženia dokladu o zaplatení za hráča Papcun Alex Sebastián 1368954 zastavuje disciplinárne konanie voči MFK Ťahanovce. TJ Nový život Kluknava + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2020/2021-0006
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 11:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Branislav Ihnát 10 EUR 27.08.2020 12:39
Peter Tomko 10 EUR 27.08.2020 12:39
Stanislav Struňak 10 EUR 27.08.2020 12:40
Kamil Suško 10 EUR 27.08.2020 12:40
Adam Kusý 10 EUR 27.08.2020 12:40
Kristián Blahovský 10 EUR 27.08.2020 12:41
Lukáš Pekár 10 EUR 27.08.2020 12:41
Tomáš Kroka 5 EUR 27.08.2020 12:41
Cyril Žemba 5 EUR 27.08.2020 12:49
Vladimír Pavlík 5 EUR 27.08.2020 12:50
Dominik Źiga 5 EUR 27.08.2020 12:50
Erik Žiga 5 EUR 27.08.2020 12:50
Adam Baran 5 EUR 27.08.2020 12:51
Branislav Šimco 10 EUR 27.08.2020 12:51
Peter Haluška 10 EUR 27.08.2020 12:51
Lukáš Héger 10 EUR 27.08.2020 12:51
Radovan Kostelnik 10 EUR 27.08.2020 12:52
Ladislav Berta 10 EUR 27.08.2020 12:52
Dávid Neupauer 10 EUR 27.08.2020 12:53
10 EUR 27.08.2020 12:53
Jozef Kováč 10 EUR 27.08.2020 12:53
10 EUR 27.08.2020 12:55
10 EUR 27.08.2020 12:58
Ladislav Slovjak 10 EUR 27.08.2020 12:58
10 EUR 27.08.2020 13:00
5 EUR 27.08.2020 13:00
Štefan Toporčák 5 EUR 27.08.2020 13:01
Vladimír Janočko 5 EUR 27.08.2020 13:01
Alex Sebastián Papcun 10 EUR 27.08.2020 13:01
POKUTY