Štvrtok, 28. január, 2021Meniny má Alfonz

Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. VsFZ-DK-2020/2021-0013

ÚS DK zo dňa 07.10.2020

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Belák Damian 1268820 + 20€ (Giraltovce), Majoroš Patrik 1260944 + 10€ (Seňa), Kertys Jakub 1292588 + 10€ (Marhaň), Korba Marek 1282463 + 5€ (Stropkov), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Streňo Erik 1199909 + 20€ (Humenné) čl.37/3, Majoroš Patrik 1260944 + 10€ (Seňa) čl.46/1b,2, - po odstáti sankcie za 5ŽK, Dzureň Peter 1166315 + 10€ (Poproč) čl.37/3, Marton Marcel 1406796 + 5€ (Poprad-Stráže) čl.37/3, SD Maďarík Kristián 1306281 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD Malík Jaroslav 1399559 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, MD Dovalovský Daniel 1335593 + 5€ (Gemerská Poloma) čl.37/3, KG Gelata Kristián 1274153 + 5€ (Ľubica) čl.37/3, PT Malinovskyy Samuel 1361397 + 5€ (Šaca) čl.37/3, SŽ sk.A 2 stretnutia: Houz Hugo Filip 1330218 + 10€ (Fintice) čl.48/1b,2a, Na obdobie: Ocilka Juraj 1165941 + 10€ (Žipov/Čierne) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 05.10.2020 do 19.10.2020, Čabala Michal 1262942 + 10€ (Žipov/Čierne) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 05.10.2020 do 19.10.2020, Hatala Peter 1224131 + 10€ (Bystré) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 08.10.2020 do 29.10.2020, - na základe podnetu a odborného stanoviska KR VsFZ, Ihnát Patrik 1229644 + 10€ (Zámutov) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 08.10.2020 do 22.10.2020, - na základe podnetu a odborného stanoviska KR VsFZ, Andraščik Peter 1039295 + 10€ (Kamenica) čl.48/1c,b, na obdobie 2 týždňov od 05.10.2020 do 19.10.2020, Bdžoch Marek 1366331 + 5€ (Levoča) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.10.2020 do 01.11.2020, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Fedor Norbert 1163416 + 10€ (Dvorníky-Včeláre) 1 týždeň do 28.02.2021, Rogos Peter 1335596 + 10€ (Rožňava) 1 týždeň do 28.02.2021, Kováč Erik 1187437 + 10€ (Malý Horeš) 2 týždne do 30.06.2021, Miko Rastislav 1349264 + 10€ (Čirč) 1 týždeň do 28.02.2021, Haniš Stanislav 1244840 + 10€ (Šiba) 1 stretnutie do 28.02.2021, Pižem Adrián 1285363 + 5€ (Markušovce) 1 týždeň do 28.02.2021, Šmelko Dávid 1344967 + 5€ (Markušovce) 1 týždeň do 28.02.2021, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Giraltovce pokutu 100+20€ podľa čl.57/1c,2, na HNS HU a vstup diváka do priestorov určených v stretnutí III. Ligy: Giraltovce – Kalša. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Zajac Jozef 1048141 (Giraltovce) + 20€ na 3 týždne od 20.09.2020 do 11.10.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Veľký Šariš pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. • FK Záhradné pokutu 150+10€ podľa čl.58/1a,3 za HNS divákov počas stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. Zároveň DK VsFZ udeľuje p. Kačmár Peter 1029192 + 10€ podľa čl.50/1a,8, disciplinárnu sankciu zákaz vstupu na stretnutia ŠK Záhradné riadené VsFZ na obdobie 4 mesiacov od 28.09.2020. • FK Poproč pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V.ligy KG: Poproč – Seňa. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Koššuth Marián 1092482 (Poproč) + 10€ na 5 týždne od 08.10.2020 do 12.11.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Petrovce nad Laborcom pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS divákov po stretnutí V.ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Úpor. • FK Úpor pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za NS usporiadateľa v stretnutí V.ligy Z: Úpor – Krišovská Liesková. Zároveň DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu, funkcie a zákazom vstupu do priestorov určených p. Ceperko Miroslav (Úpor) + 10€ na 5 týždne od 05.10.2020 do 09.11.2020 podľa čl.48/1c,2b. • FK Stakčín pokutu 175€ podľa RS 6f za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Stakčín – Žipov/Čierne. DK VsFZ udeľuje p. Jenčura Peter 1050015 podľa čl.64/1a,5, čl.50/1f,2e, čl.16/2 a čl.18/2 (Etický kódex SFZ) disciplinárnu sankciu zastavenie akejkoľvek športovej činnosti na obdobie 36 mesiacov od 16.09.2020. DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 14.10.2020 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Cejkov – Rudňany: R – Škodi Jakub, AR1 – Fedák Miloš, AR2 – Bali-Jenčik Jozef, DZ – Borufka Vlastimil, HU – Šanta Ján, VD – Šanta Ján, KD – Balint Patrika a TD – Kročko Jozef 1141234. DK VsFZ ponecháva TD – Kročko Jozef 1141234 predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu a zákazom vstupu do priestorov určených podľa čl.43/1,2a,4 od 28.09.2020. DK VsFZ opätovne žiada MFK Stará Ľubovňa o podrobné písomné vyjadrenie k správaniu sa divákov po stretnutí III.ligy SD: Stará Ľubovňa – Košická Nová Ves do 12.10.2020. Pod disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ na základe podnetu FK Slovan Kendice žiada ŠK Záhradné o zaslanie upravenej faktúry za hráčov (Straka Ivan, Mihok Matúš, Duranik V.). DK VsFZ udeľuje disciplinárnu sankciu pokutu 100€ klubu FK Košická Nová Ves za porušenie čl.64, transfer hráča Závacký Marko 1314325 medzi FK Košická Nová Ves a FA Benecol Košice, FK Košická Nová Ves je povinný do 14.10.2020 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča.

Rozhodnutie:VsFZ-DK-2020/2021-0013
Dátum zaevidovania:09.10.2020 11:52
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_DKDamian Belák20 EUR09.10.2020 11:58
POPLATOK_DKPatrik Majoroš10 EUR09.10.2020 11:58
POPLATOK_DKJakub Kertys10 EUR09.10.2020 11:58
POPLATOK_DKMarek Korba5 EUR09.10.2020 11:58
POPLATOK_DKErik Streňo20 EUR09.10.2020 12:01
POPLATOK_DKPatrik Majoroš10 EUR09.10.2020 12:01
POPLATOK_DKPeter Dzureň10 EUR09.10.2020 12:02
POPLATOK_DKMarcel Marton5 EUR09.10.2020 12:03
POPLATOK_DKKristián Maďarík5 EUR09.10.2020 12:03
POPLATOK_DKJaroslav Malík5 EUR09.10.2020 12:03
POPLATOK_DKDaniel Dovalovský5 EUR09.10.2020 12:04
POPLATOK_DKKristián Gelata5 EUR09.10.2020 12:04
POPLATOK_DKSamuel Malinovskyy5 EUR09.10.2020 12:04
POPLATOK_DKHugo Filip Honz10 EUR09.10.2020 12:05
POPLATOK_DKJuraj Ocilka10 EUR09.10.2020 12:12
POPLATOK_DKMichal Čabala10 EUR09.10.2020 12:12
POPLATOK_DKPeter Hatala10 EUR09.10.2020 12:12
POPLATOK_DKPatrik Ihnát10 EUR09.10.2020 12:13
POPLATOK_DKPeter Andraščik10 EUR09.10.2020 12:13
POPLATOK_DKMarek Bdžoch5 EUR09.10.2020 12:13
POPLATOK_DKNorbert Fedor10 EUR09.10.2020 12:17
POPLATOK_DKPeter Rogos10 EUR09.10.2020 12:18
POPLATOK_DKErik Kováč10 EUR09.10.2020 12:18
POPLATOK_DKRastislav Miko10 EUR09.10.2020 12:19
POPLATOK_DKStanislav Haniš10 EUR09.10.2020 12:20
POPLATOK_DKAdrián Pižem5 EUR09.10.2020 12:20
POPLATOK_DKDávid Šmelko5 EUR09.10.2020 12:21
POPLATOK_DK20 EUR09.10.2020 12:22
POPLATOK_DKJozef Zajac20 EUR09.10.2020 12:23
POPLATOK_DK10 EUR09.10.2020 12:23
POPLATOK_DK10 EUR09.10.2020 12:24
POPLATOK_DKPeter Kačmár10 EUR09.10.2020 12:24
POPLATOK_DK10 EUR09.10.2020 12:24
POPLATOK_DKMarian Koššuth10 EUR09.10.2020 12:24
POPLATOK_DK10 EUR09.10.2020 12:25
POPLATOK_DK10 EUR09.10.2020 12:25
POPLATOK_DK10 EUR09.10.2020 12:25

Pokuty

PopisSumaDátum
• FK Giraltovce pokutu 100+20€ podľa čl.57/1c,2, na HNS HU a vstup diváka do priestorov určených v stretnutí III. Ligy: Giraltovce – Kalša.100 EUR09.10.2020 12:26
• FK Záhradné pokutu 150+10€ podľa čl.58/1a,3 za HNS divákov počas stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné.150 EUR09.10.2020 12:27
• FK Stakčín pokutu 175€ podľa RS 6f za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Stakčín – Žipov/Čierne.175 EUR09.10.2020 12:27
DK VsFZ udeľuje disciplinárnu sankciu pokutu 100€ klubu FK Košická Nová Ves za porušenie čl.64, transfer hráča Závacký Marko 1314325 medzi FK Košická Nová Ves a FA Benecol Košice, FK Košická Nová Ves je povinný do 14.10.2020 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča.100 EUR11.10.2020 10:57

Sankcie

PopisDátum odZápasy
č.37/5a,5b - 1 stretnutie05.10.20201
č.37/5a,5b - 1 stretnutie05.10.20201
č.37/5a,5b - 1 stretnutie05.10.20201
č.37/5a,5b - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.46/1b,2 - 1 stretnutie19.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.37/3 - 1 stretnutie05.10.20201
čl.48/1b,2a - 2 stretnutia05.10.20202
čl.47/1b.2b - 2 týždne05.10.2020
čl.47/1b.2b - 2 týždne05.10.2020
čl.49/1b.2b - 3 týždne08.10.2020
čl.47/1b.2b - 2 týždne08.10.2020
čl.48/1c.2b - 2 týždne05.10.2020
čl.49/1b.2b - 4 týždne04.10.2020
čl.48/1c,2b - 5 týždňov08.10.2020
čl.64/1a,5, čl.50/1f,2e, čl.16/2 a čl.18/2 - 36 mesiacov16.09.2020
čl.43/1,2a,4 - Predbežné ochradnné opatrenie28.09.2020
čl.41/2: Podmienečne 1 týždeň.08.10.2020
čl.41/2: Podmienečne 1 týždeň.08.10.2020
čl.41/2: Podmienečne 2 týždne.08.10.2020
čl.41/2: Podmienečne 1 týždeň.08.10.2020
čl.41/2: Podmienečne 1 stretnutie.08.10.2020
čl.41/2: Podmienečne 1 týždeň.08.10.2020
čl.41/2: Podmienečne 1 týždeň.08.10.2020
© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.