Ekonomická komisia
VsFZ-EK-2020/2021-0001
Prenájom UT Janigová
1 x 1,5 hod. TJ bez šatní a bez osvetlenia dospelí - 19.09.2020 1 x 1,5 hod. TJ bez šatní a bez osvetlenia dorast U19, U17 - 30.09.2020
Rozhodnutie: VsFZ-EK-2020/2021-0001
Klub: FC KOŠICE
Dátum zaevidovania: 30.09.2020 13:39
Dátum vyriešenia: 30.09.2020 13:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
90 EUR 30.09.2020 13:39
90 EUR 30.09.2020 13:39