Štvrtok, 28. január, 2021Meniny má Alfonz

Výkonný výbor

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. VsFZ-vv-2020/2021-0002

Odpoveď na podnet :

Vážený pán Marton, Týmto Vám zasielam odpoveď na : Podnet z 1.12.2020 VV VsFZ v čase od 1.10.2020 nezasadal a to z dôvodu protiepidemiologických opatrení Vlády SR a hlavného hygienika SR týkajúcich sa pandémie COVID-19 platných od 1.10.2020 . K obsahu Vášho podania : 1.výzva na odvolanie predsedu KR VsFZ - zápisnica z VV VsFZ konaného dňa 30.09.2020 V ďalšom : 2.podozrenie z manipulácie predsedom VsFZ pri riešení vyššie uvedenej výzvy 3.podozrenie na finančné machinácie pri organizovaní seminárov KR VsFZ 4.dezolátny stav v obsadzovaní súťaží VsFZ 5.manipulácia so správami DZ Štefanom Vaľkom K uvedeným bodom Vášho podnetu Vás týmto žiadame, aby ste do 10 pracovných dní doplnili svoje podanie o konkretizáciu a ich bližšie vysvetlenie. O uvedené Vás žiadame vrátane zaslania dôkazov či prípadne dôkazných prostriedkov, ktorými odôvodňujete vlastný obsah Vami zaslaného podania. Upozorňujeme Vás, že ak svoj podnet nedoplníte v zmysle predmetnej výzvy, jeho obsah bude posudzovaný na to príslušným orgánom VsFZ v stave a dôkaznej situácii, v akom sa aktuálne nachádza. S pozdravom Richard Havrilla Predseda VsFZ

Rozhodnutie:VsFZ-vv-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania:28.12.2020 16:16
Stav:Nové
© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.