Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2020/2021-0005
ÚS KR zo dňa 16.09.2020
1. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 2. Rôzne - KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok na deň 14.10.2020. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť do vyššej výkonnostnej skupiny. Bližšie informácie a podmienky absolvovania FP budú zaslané správou cez systém Moodle. - KR berie na vedomie podnet: · FK Humenné. Poplatok 20 eur. · R Svat Lukás, Metiľ Tadeáš · DZ Jenčura Peter · FK Stropkov - KR berie na vedomie pochvalu: · FK Geča na R Pohanka, AR Horváth, Revák a DZ Mriglot zo stretnutia Ťahanovce - Geča. · FK Chminianska Nová Ves na R Weiss, AR Kuspan, Safko a DZ Kunzo zo stretnutia Kurima – Chminianska Nová Ves. · FK Seňa na R Jančár, AR Tóth Viktor a Novák zo stretnutia Seňa – Kokšov-Bakša. · FK Vikartovce na R Michalík, AR Cisko Štefan a DZ Ondík zo stretnutia Vikartovce – Nálepkovo · FK Záhradné na R Svat, AR Mikloško, Fusek a DZ Benko zo stretnutia Záhradné – Fintice. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: · Galaktik – Benecol Košicena základe podnetu FK Benecol a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. · Veľký Šariš – Sabinov na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Kolpák Ľuboslav, RČ 1219304 mal byť udelený OT ČK za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením do súpera. · Kluknava – Olcnava na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Varga Marcel, RČ 1238375 mal byť udelený OT ČK za HNS – udretie súpera oboma rukami nadmernou silou do oblasti hlavy a krku v prerušenej hre a hráčovi Geletka Marek, RČ 1201070 bol správne udelený OT ŽK a následne ČK po druhej ŽK za NS – zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie podrazením súpera.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 21.09.2020 10:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 21.09.2020 10:06