Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2020/2021-0004
ÚS KR zo dňa 09.09.2020
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR dôrazne upozorňuje R na povinnosť vykonania konfrontácie v stretnutiach mládeže a výsledok konfrontácie uvádzať v zápise o stretnutí. - KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok na deň 14.10.2020. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť do vyššej výkonnostnej skupiny. Bližšie informácie a podmienky absolvovania FP budú zaslané správou cez systém Moodle. - KR berie na vedomie podnet: • R Kunzová, Semančík, Metiľ • FK Kechnec - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Humenné na R Mano D., AR Knap, Drenko a DZ Bančanský zo stretnutia Spišská Nová Ves – Humenné. • FK Slávia TU Košice na R Jasečko, AR Maliňák, Hrib a DZ Dzido zo stretnutia Slávia TU Košice – Prešov. • FK Nacina Ves na R Dušek, AR Kavčak a Rugolská zo stretnutia Močarany – Nacina Ves. • FK Raslavice na R Pavlovský, AR Greš, Ľaš a DZ Michna zo stretnutia Stará Ľubovňa – Raslavice. • FK Sabinov na R Bochnovič, AR Židišin, Paulišin a DZ Onofrej zo stretnutia Sabinov – Demjata. • FK Belá n/C na R Hudák Miloš, AR Béreš a Adamčo zo stretnutia Belá n/C – Zámutov. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Humenné – Vranov na základe podnetu FK Vranov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. • Malý Horeš – Petrovce na základe podnetu FK Malý Horeš a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. • Sačurov – Kamenica n/C na základe podnetu FK Kamenica n/C a považuje podnet za opodstatnený. • Veľká Lomnica – Vikartovce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Galschneider Ján, RČ 1144419 mal byť udelený OT ČK za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 10:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 10.09.2020 10:42