Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2020/2021-0003
ÚS KR zo dňa 02.09.2020
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR dôrazne upozorňuje R na povinnosť vykonania konfrontácie v stretnutiach mládeže a výsledok konfrontácie uvádzať v zápise o stretnutí. - KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok na deň 14.10.2020. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť do vyššej výkonnostnej skupiny. - KR berie na vedomie podnet: • R Ulian. • R Guba. • FK Humenné na zmenu R. Poplatok 20€. • FK Humenné na zmenu DZ v stretnutí Spišská Nová Ves – Humenné. Bez poplatku. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Hencovce na R Anguš, AR Feňuš a Rapáč zo stretnutia Kamenica n/C – Hencovce. • FK Giraltovce na R Knap, AR Lang, Hamadej a DZ Benko zo stretnutia Krompachy – Giraltovce. • FK Záhradné na R Bucko, AR Eperješi a Pohanka zo stretnutia Nižný Hrušov – Záhradné. • FK Humenné na R Ziemba, AR Mano D., Horochonič a DZ Chmura zo stretnutia Humenné – Vranov. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Spišské Podhradie – Snina na základe podnetu FK Snina a považuje podnet za opodstatnený. • Spišská Belá – Sabinov na základe podnetu FK Spišská Belá a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. • Petrovce – Budkovce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Ján Hutaj RČ 1231575 mal byť udelený OT ČK za HNS udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre. • Spišské Podhradie – Snina na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Richard Hritz RČ 1156360 mal byť udelený OT ČK za HNS zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 03.09.2020 12:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 03.09.2020 12:47