Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2020/2021-0002
ÚS KR zo dňa 20.08.2020
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR berie na vedomie podnet: • R Puškáš Dominik • R Kavčák Štefan - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Kráľovský Chlmec na R Bochnovič zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Pavlovce. • FK Sečovská Polianka na R Hrinda, AR Ubľanská a Kurtak Maroš zo stretnutia Zámutov – Sečovská Polianka. • FK Nižný Hrušov na R Horváth, AR Bucko a Lang zo stretnutia Nižný Hrušov – Sabinov. • FK Čaňa na R Havira, AR Maďar, Mikloško a DZ Alexa zo stretnutia Cejkov – Čaňa. • FK Čaňa na R Eperješi, AR Horváth, Pavlovský a DZ Černica zo stretnutia SC Lokomotíva Košice – Čaňa. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Prešov – Sobrance-Sobranecko na základe podnetu FK Sobrance-Sobranecko a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. • Vikartovce – Harichovce na základe podnetu FK Harichovce a považuje podnet za neopodstatnený v plnom rozsahu. Poplatok 40€. • Kurima – Kamenica na základe podnetu FK Kamenica a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. • Stará Ľubovňa – Záhradné na základe podnetu FK Záhradné a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia na základe podnetu DK: • Bardejovská Nová Ves - Giraltovce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Ján Tomaško RČ 1265302 bola správne udelená ČK za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti neopatrným podrazením. • Kluknava - Vysoké Tatry na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Neupauer Dávid RČ 1273117 bola správne udelená ČK za HNS - kopnutie súpera nadmernou silou a hráčovi Borza Richard RČ 1121471 mal byť udelený OT 2xŽK za NS vrazenie do súpera riskantným spôsobom.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 21.08.2020 09:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 21.08.2020 09:58
40 EUR 21.08.2020 09:59
40 EUR 21.08.2020 09:59
40 EUR 21.08.2020 09:59