Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2020/2021-0001
ÚS KR zo dňa 12.08.2020
1. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 2. Rôzne - KR dôrazne upozorňuje DZ na dodržiavanie termínu uzatvorenia správ PR a DS podľa pokynov KR pod následkom ďalších opatrení. - KR odstupuje FK Nálepkovo na DK za nevyloženie videozáznamu zo stretnutia Nálepkovo – Hrabušice na futbalnet.sk . - KR odstupuje FK Čičarovce na DK za nevyloženie videozáznamu zo stretnutia Čičarovce – Budkovce na futbalnet.sk. - KR predvoláva DZ Tornay na svoje najbližšie zasadnutie v Košiciach. Presný dátum bude oznámený prostredníctvom systému Moodle. - KR berie na vedomie podnet: · R Kunzo Lukáš · R Homoľa Marcel · R Mati Dávid · FK Raslavice. Poplatok 10€ · FK Svidník. Poplatok 20€. - KR berie na vedomie pochvalu: · FK Rudňany na R Homoľa, AR Končár Martin, Suchanič a DZ Voroňák zo stretnutia Kechnec – Rudňany. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: · Strážske – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za opodstatnený. · Košická Nová Ves – Geča na základe podnetu FK Geča a považuje podnet za opodstatnený. · Krišovská Liesková – Michaľany na základe podnetu FK Michaľany a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 14.08.2020 13:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.08.2020 13:51
20 EUR 14.08.2020 13:53
40 EUR 14.08.2020 13:54