Štvrtok, 28. január, 2021Meniny má Alfonz

Komisia rozhodcov

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. VsFZ-KR-2020/2021-0007

ÚS KR zo dňa 07.10.2020

2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín fyzických previerok dňa 14.10.2020. Bližšie informácie boli zaslané správou cez systém Moodle. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ na vykonávanie kontrol hráčov podľa zápisu o stretnutí so skutočnosťou. - KR upozorňuje R a DZ, aby pri organizácii stretnutí vzhľadom na nariadenie vlády SR a RÚVZ sa riadili pokynmi ŠTK VsFZ, viď ÚS časť ŠTK. KR žiada DZ, aby podľa pokynu ŠTK skontrolovali stav osôb na futbalovom stretnutí podľa zápisu o stretnutí, zoznamu usporiadateľskej služby a zistenú skutočnosť uviedli v správe DS. - KR žiada FK Stakčín o vyloženie videozáznamu zo stretnutia Stakčín – Žipov-Čierne na stránku futbalnet.sk - KR berie na vedomie podnet: • FK Krompachy. • FK Raslavice. Poplatok 10€. • FK Kechnec. Poplatok 10€. • R Revák, Kováčová, Lang, Horváth Samuel. • DZ Lumtzer, Jancura. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Turňa nad Bodvou na R Antoži zo stretnutia dorastu U19 Turňa nad Bodvou - Medzev. • FK Kalša na R Ličko, AR Cuprák a Hríb zo stretnutia Bardejovská Nová Ves – Kalša. • FK Vysoké Tatry na R Macko, AR Fotta a Safko zo stretnutia Olcnava – Vysoké Tatry. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Bystré - Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za opodstatnený. • Sačurov - Zámutov na základe podnetu FK Zámutov a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€. • Záhradné - Soľ na základe podnetu FK Záhradné a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. - KR odstupuje na DK: • KR odstupuje na DK FK Bystré za nedostatočné vyhotovenie videozáznamu v zmysle RS zo stretnutia Bystré - Hencovce. • KR odstupuje na DK hráča FK Bystré č.2 Hatala Peter, RČ 1224131 za HNS - kopnutie loptou do súpera v prerušenej hre nadmernou silou zo stretnutia Bystré – Hencovce. • KR odstupuje na DK hráča FK Zámutov č.4 Ihnát Patrik, RČ 1229644 za HNS - použitie hanlivých a ponižujúcich výrokov na adresu súpera zo stretnutia Sačurov – Zámutov.

Rozhodnutie:VsFZ-KR-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania:09.10.2020 09:32
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_ZA_ZMENU_DELEGOVANYCH_OSOB10 EUR09.10.2020 09:32
POPLATOK_ZA_ZMENU_DELEGOVANYCH_OSOB10 EUR09.10.2020 09:33
POPLATOK_ZA_STAZNOST40 EUR09.10.2020 09:33
POPLATOK_ZA_STAZNOST40 EUR09.10.2020 09:33
© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.