Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0027
II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
Platba za delegované osoby (DZ) v stretnutiach Spartak Myjava v 5., 6. a 8.kole súťaže II.LSD-U19 (platby nevygenerované v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september) v sume 120,-EUR (40+40+40).
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0027
Klub: Spartak Myjava
Dátum zaevidovania: 22.10.2019 14:07
Dátum vyriešenia: 22.10.2019 14:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
120 EUR 22.10.2019 14:08