Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0005
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu za výkon rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0005
Klub: FC ŠTK 1914 Šamorín
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 10:15
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 10:16
Stav: Vyriešené