Komisia rozhodcov

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-KR-2021/2022-0023

Odpoveď na podanie

KR SFZ berie Vaše ospravedlnenie na vedomie.

Rozhodnutie:SFZ-KR-2021/2022-0023
Dátum zaevidovania:19.04.2022 19:47
Stav:Vyriešené