Komisia rozhodcov

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-KR-2021/2022-0022

Odpoveď na podanie

KR SFZ berie informáciu na vedomie.

Rozhodnutie:SFZ-KR-2021/2022-0022
Dátum zaevidovania:19.04.2022 19:44
Stav:Vyriešené