Odvolací orgán licenčného konania
SFZ-OOLK-2019/2020-0002
Rozhodnutie o podanom odvolaní
Prerokovať podané odvolanie a udeliť odvolací poplatok 332.- eur.
Rozhodnutie: SFZ-OOLK-2019/2020-0002
Klub: MŠK Žilina
Dátum zaevidovania: 11.06.2020 11:09
Dátum vyriešenia: 11.06.2020 11:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prerokovanie podaného odvolania voči rozhodnutiu POLK. 332 EUR 11.06.2020 11:10