Odvolací orgán licenčného konania

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-OOLK-2021/2022-0001

Rozhodnutie o podanom odvolaní

Odvolací orgán licenčného konania SFZ potvrdzuje rozhodnutie POLK a rozhodol klubu FK Senica, a.s. neudeliť licenciu pre štart vo FORTUNA lige a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2022/2023. Dôvody neudelenia licencie v prvostupňovom konaní neboli odstránené. Rozhodnutie OOLK je konečné a nie je možné voči nemu podať odvolanie futbalovým orgánom na Slovensku.

Rozhodnutie:SFZ-OOLK-2021/2022-0001
Dátum zaevidovania:31.05.2022 14:35
Stav:Vyriešené

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_ZA_ODVOLANIEPodľa Smernice klubového licenčného systému SFZ332 EUR31.05.2022 14:40