Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0352
U 352 – GFC Topoľčany – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP v spojení s čl. 29 RS.
U 352 – GFC Topoľčany – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP v spojení s čl. 29 RS.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0352
Klub: GFC Topoľčany
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 15:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 5 EUR 16.10.2020 15:16