Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0227
U 227 – SLAVOJ Trebišov / I. LSŽ – U15, U14 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za svojvoľné preloženie stretnutí 2. kola I. LSŽ – U15,U14 na iné ihrisko podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 82/1a SP.
U 227 – SLAVOJ Trebišov / I. LSŽ – U15, U14 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za svojvoľné preloženie stretnutí 2. kola I. LSŽ – U15,U14 na iné ihrisko podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 82/1a SP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0227
Klub: SLAVOJ TREBIŠOV
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 13:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 5 EUR 11.09.2020 13:15
POKUTY