Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0051
U 51 – DK na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 02.06.2020 s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy, mládežníckych, ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.
U 51 – DK na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 02.06.2020 s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy, mládežníckych, ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0051
Dátum zaevidovania: 31.07.2020 15:07
Stav: Nové