Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0050
U 50 – DK oznamuje klubom Fortuna ligy, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/21. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €
U 50 – DK oznamuje klubom Fortuna ligy, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/21. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0050
Dátum zaevidovania: 31.07.2020 15:07
Stav: Nové