Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0049
U 49 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2019/20 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/21 s výnimkou disciplinárnych sankcií uvedených U 12.
U 49 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2019/20 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/21 s výnimkou disciplinárnych sankcií uvedených U 12.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2020/2021-0049
Dátum zaevidovania: 31.07.2020 15:07
Stav: Nové