Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0736
U 736 – DK opätovne oznamuje, že disciplinárne sankcie - pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v prípade účastníkov mládežníckych, ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020 sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.
U 736 – DK opätovne oznamuje, že disciplinárne sankcie - pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v prípade účastníkov mládežníckych, ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020 sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0736
Dátum zaevidovania: 26.06.2020 13:17
Stav: Nové