Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0735
U 735 – FK Inter Bratislava – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 705 vo veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 707.
U 735 – FK Inter Bratislava – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 705 vo veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 707.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0735
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 26.06.2020 13:15
Stav: Nové