Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0734
U 734 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 718 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhodenie plastových pohárov), nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nedodržanie plnenia manuálu súvisiaceho s COVID-19) počas stretnutia 1. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL medzi MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 57/1b, čl. 58/2a,b a čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 900 € podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 64/5 DP.
U 734 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 718 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhodenie plastových pohárov), nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nedodržanie plnenia manuálu súvisiaceho s COVID-19) počas stretnutia 1. kola II. ligy – Nadstavbová časť o postup do FL medzi MFK Dukla Banská Bystrica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 57/1b, čl. 58/2a,b a čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 900 € podľa čl. 58/3, čl. 12/6 a čl. 64/5 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0734
Klub: MFK Dukla Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 26.06.2020 13:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 26.06.2020 13:15
POKUTY