Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0612
U 612 – Jakub Krč / 1309250 / FC Spartak Trnava / - DK základe vylúčenia po 2. ŽK v stretnutí FC Spartak Trnava – PFC Sochi odohratého dňa 01.02.2020 menovanému podľa čl. 37/3 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. čl. 9/2b
U 612 – Jakub Krč / 1309250 / FC Spartak Trnava / - DK základe vylúčenia po 2. ŽK v stretnutí FC Spartak Trnava – PFC Sochi odohratého dňa 01.02.2020 menovanému podľa čl. 37/3 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. čl. 9/2b2 DP v spojení s čl. 17/3 DP. DS si vykoná v najbližšom prípravnom stretnutí.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0612
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 07.02.2020 13:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Krč Poplatok za prerokovanie 25 EUR 07.02.2020 13:37