Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0568
U 568 – ŠK Slovan Bratislava futbal - DK berie na vedomie odvolanie voči U 519 (doručené prostredníctvom e-mailu dňa 20.12.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
U 568 – ŠK Slovan Bratislava futbal - DK berie na vedomie odvolanie voči U 519 (doručené prostredníctvom e-mailu dňa 20.12.2019) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0568
Klub: ŠK Slovan Bratislava futbal
Dátum zaevidovania: 14.01.2020 09:13
Stav: Nové