Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0440
U 440 – Štefan Korman / 1329693 / - DK berie na vedomie splnenie ochranného opatrenia uloženého U 351.
U 440 – Štefan Korman / 1329693 / - DK berie na vedomie splnenie ochranného opatrenia uloženého U 351.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0440
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 13:08
Stav: Nové