Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0181
U 181 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22. augusta 2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.08.2019. Konsolido
U 181 – DK oznamuje regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22. augusta 2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.08.2019. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0181
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:03
Stav: Nové