Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0179
U 179 – TJ Sokol Ľubotice - DK berie na vedomie podnet voči klubu FK Železiarne Podbrezová vo veci odstupného za hráča Matúš Marcin / 1240519 / bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP. DK oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o n
U 179 – TJ Sokol Ľubotice - DK berie na vedomie podnet voči klubu FK Železiarne Podbrezová vo veci odstupného za hráča Matúš Marcin / 1240519 / bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP. DK oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nárok na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0179
Klub: TJ Sokol Ľubotice
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:02
Stav: Nové