Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SFZ-DK-2022/2023-0001

U 1 – Roland Buhaj / 1343598 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1075) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €

U 1 – Roland Buhaj / 1343598 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1075) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

Rozhodnutie:SFZ-DK-2022/2023-0001
Dátum zaevidovania:03.06.2022 14:15
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_DKRoland BuhajPoplatok za prerokovanie10 EUR08.07.2022 12:46

Pokuty

PopisSumaDátum
U 1 – Roland Buhaj / 1343598 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1075) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).30 EUR08.07.2022 12:47